MVC to często stosowany wzorzec branżowy, bez względu na język programowania developera. Poznaj wszystkie zalety i wady korzystania z MVC podczas tworzenia aplikacji.

Czym jest MVC?

MVC to skrót od angielskiej nazwy Model-View-Controller. Jest to metodologia, wzorzec architektoniczny lub projekt architektury oprogramowania wykorzystywany w procesie tworzenia oprogramowania lub aplikacji. MVC dzieli aplikację na trzy główne komponenty: Model, Widok i Kontroler, gdzie każdy z nich wykonuje określone czynności.

Model-View-Controller był tradycyjnie wykorzystywany do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika (GUI). Obecnie MVC jest często wybierany przez programistów podczas pracy nad projektowaniem aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych. Wiele języków programowania, takich jak Java, C#, Ruby, PHP oraz zintegrowane środowiska programistyczne obsługuje architekturę MVC.

Poziomy architektury Model-View-Controller

MVC składa się z trzech połączonych ze sobą części: modelu (model danych), widoku (interfejs użytkownika) i kontrolera (obsługa żądań). Wzorzec MVC porządkuje architekturę systemu, oddzielając kluczowe części, takie jak wejście, przetwarzanie i wyjście.

W programowaniu aplikacji MVC kontroler przyjmuje wszystkie żądania aplikacji i doradza modelowi, aby przygotował dane wymagane przez widok. Widok tworzy ostateczny wynik wizualny przy użyciu danych utworzonych przez kontrolera.

Model

Model odpowiada za zarządzanie danymi, w tym ich przechowywanie, przetwarzanie i logikę biznesową. Model jest uważany za najniższy poziom wzorca MVC.

View

Widok jest wizualną reprezentacją danych. Wyświetla on użytkownikowi dane modelu, w tym okna lub przyciski, generując interfejs użytkownika (UI). Poziom widoku odbiera żądania od użytkownika i wysyła akcje użytkownika do kontrolera.

Controller

Kontroler jest głównym komponentem architektury MVC, który łączy model i widok jako obsługa żądań. Kontroler przyjmuje dane wejściowe i zapewnia niezbędne aktualizacje.

Jakie są zalety korzystania z MVC?

Umożliwia organizowanie dużych aplikacji webowych

Ponieważ kod jest podzielony na trzy komponenty, znacznie łatwiej jest podzielić i uporządkować funkcjonalność aplikacji webowej w dużych aplikacjach. Główną zaletą implementacji wzorca MVC jest to, że ułatwia on lokalizowanie określonych fragmentów kodu i szybkie dodawanie nowych funkcjonalności.

Łatwe planowanie i utrzymanie

Wzorzec MVC jest pomocny we wczesnej fazie projektowania aplikacji, ponieważ daje programiście schemat, jak zamienić swoje myśli w kod. Jest to również świetny sposób na ograniczenie powielania kodu i ułatwienie konserwacji aplikacji.

Łatwość modyfikacji

MVC pozwala dodawać i aktualizować nowe widoki, nie wpływając na ogólną architekturę. Poprawia to elastyczność i skalowalność aplikacji.

Umożliwia uzyskanie kilku widoków

Opracowywanie różnych komponentów widoku dla komponentu modelu jest możliwe dzięki zastosowaniu frameworka MVC. Umożliwia on tworzenie kilku komponentów widoku, redukując powielanie kodu poprzez oddzielenie danych od logiki biznesowej.

Szybszy proces rozwoju

Podczas tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem architektury MVC programista może pracować nad jednym obszarem (na przykład widokiem), podczas gdy drugi pracuje nad inną częścią (na przykład kontrolerem). Aplikacja utworzona za pomocą frameworka MVC może być wykonana szybciej bez użycia jakichkolwiek wzorców. 

Wsparcie AMI (Asynchronous Method Invocation)

Ponieważ wzorzec MVC jest kompatybilny z JavaScriptem i jego frameworkami, nie jest niespodzianką, że obsługuje również Asynchronous Method Invocation (AMI). AMI pozwala programistom tworzyć aplikacje internetowe, które ładują się szybciej. Aplikacje MVC mogą współpracować z plikami PDF, przeglądarkami oraz widżetami pulpitu.

MVC zwraca dane bez formatowania

Dane zwracane do widoku nie są w żaden sposób formatowane przez framework MVC, co pozwala programistom używać dowolnej technologii do reprezentowania tych danych.

MVC wspiera TDD (test-driven development)

Wzorzec MVC znacznie upraszcza proces testowania. Wiele warstw jest logicznie określonych i odpowiednio zapisanych w programie, co ułatwia debugowanie systemów o dużej skali. W rezultacie pisanie testów jednostkowych dla aplikacji jest bardzo proste.

Platforma przyjazna dla SEO

MVC wspomaga tworzenie aplikacji i stron internetowych przyjaznych dla SEO. MVC ułatwia tworzenie przyjaznych dla SEO adresów URL dla poszczególnych aplikacji w celu zwiększenia ruchu na stronie.

Czy są jakieś wady korzystania z MVC?

Architektura MVC ma kilka wad:

  • złożoność w nawigacji po kodzie (przy każdej aktualizacji struktura staje się bardziej złożona),
  • koszty związane z częstymi zmianami i aktualizacjami,
  • Wzorzec MVC może być trudny do zrozumienia ze względu na złożoność i aktualizacje,
  • MVC musi mieć ścisłe reguły dotyczące metod (odpowiednie reakcje z poziomu kontrolera),
  • programiści muszą znać wiele technologii, aby zrozumieć i używać MVC.

Model-View-Controller to solidna struktura

MVC jest doskonałą metodą tworzenia aplikacji. Wzorce MVC są niezwykle proste ze względu na liczne korzyści, takie jak porządkowanie kodu i zarządzanie wieloma widokami. W konsekwencji wydajności projekty IT stworzone przy użyciu podejścia MVC mogą być rozwijane za mniejsze pieniądze i w krótszym czasie.

Zbuduj swoją aplikację z naszym zespołem. Skontaktuj się z nami i przygotuj się na rozwój swojej firmy!