Rosnąca popularność aplikacji zdrowotnych i medycznych daje firmom szansę na zupełnie nowy sposób interakcji z konsumentami. Aplikacje medyczne mogą przynosić więcej korzyści niż kiedykolwiek: zapewniając wsparcie i budując głębsze relacje z użytkownikami. Dowiedz się, jak stworzyć strategię dla oprogramowania MedTech.

Znajdź okazje do wykorzystania

Zacznij od znalezienia niszy na rynku. Aplikacje zdrowotne i medyczne już teraz oferują szeroki zakres usług, takich jak fitness, styl życia, dieta, zdrowie psychiczne i choroby. Istnieje też wiele typów użytkowników – od pacjentów po opiekunów czy pracowników służby zdrowia. Musisz wybrać główny cel swojej aplikacji – może to być aplikacja do śledzenia postępów lub coś bardziej zaawansowanego, jak pomoc w nagłych wypadkach lub szkolenia.

Ważne jest, aby przyjrzeć się konkurencji i znaleźć dla swojej aplikacji coś wyjątkowego, z czym mogłaby ona konkurować i wyróżniać się na tle innych. Jeśli nie możesz znaleźć swojej niszy, zastanów się, czy niektóre funkcje nie są lepsze od innych. Dokładne badanie konkurencji pomoże Ci ocenić mocne i słabe strony konkurentów oraz zidentyfikować trendy w branży, które warto wykorzystać.

Zrozumienie rynku zwiększa możliwość przewidywania nowych trendów i podnosi wartość oferty dla klientów. Planowanie na przyszłość ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu doskonałego oprogramowania dla branży medycznej, dlatego ciągłe doskonalenie w celu zaspokojenia potrzeb rynku jest kluczem do utrzymania przewagi nad innymi.

Dowiedz się, kto jest Twoją grupą docelową

Dokładne zrozumienie preferencji użytkowników może zadecydować o przyszłości Twojej aplikacji do opieki zdrowotnej. Pierwsze dwa etapy dopasowania produktu do rynku to zdefiniowanie grupy docelowej i zbadanie jej niezaspokojonych potrzeb. Pomoże to określić rynek dla Twojej aplikacji i wskaże potrzeby użytkowników.

Badając docelową grupę odbiorców, można również zidentyfikować pierwszych użytkowników. Pierwsi użytkownicy będą mieli kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju aplikacji. Jeśli uda Ci się zdobyć ich zaufanie, będą mogli podzielić się pomocnymi uwagami i zaznajomić z aplikacją nowych użytkowników.

Skup się na zdobywaniu zaufania

W dziedzinie e-zdrowia nie ma nic bardziej istotnego niż zaufanie. Przy tworzeniu aplikacji medycznej gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ musisz przekonać konsumentów, że można powierzyć Ci ich zdrowie. Na szczęście istnieją różne sposoby nawiązania kontaktu z potencjalnymi użytkownikami.

Zacznij od zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ludzie są z natury zaniepokojeni tym, że ich informacje medyczne mogą być przechowywane w dowolnym miejscu w Internecie. Aby rozwiązać problemy związane z ochroną danych, na całym świecie wprowadzono przepisy dotyczące prywatności, np. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym przedsiębiorstwa muszą przestrzegać określonych wytycznych w zakresie postępowania z danymi osobowymi.

A ponieważ masz do czynienia z poufnymi informacjami dotyczącymi zdrowia, Twoja aplikacja powinna być jak najlepiej zabezpieczona. Twoi specjaliści powinni przez cały czas przestrzegać najlepszych praktyk bezpieczeństwa stosowanych na określonych systemach. Istotne znaczenie powinny mieć również międzynarodowe standardy, takie jak ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ISO 27701 w zakresie prywatności danych.

Zapewnienie doskonałej obsługi klienta

Nawet najlepiej zaprojektowane aplikacje będą wymagały dalszego wsparcia, mimo że wszyscy starają się stworzyć jak najlepsze doświadczenia użytkownika. Podczas korzystania z aplikacji, FAQ i pomocny chatbot mogą odpowiedzieć na część trudności, jakie napotykają konsumenci, ale co najmniej kilka z nich będzie wymagało obsługi przez rzeczywisty dział obsługi klienta.

Aby nawiązać długotrwałe relacje partnerskie, należy zdobyć zaufanie użytkowników poprzez doskonałą obsługę klienta. Osoby pracujące w tym dziale powinny wykazywać się dużą empatią i profesjonalizmem. Powinny wykorzystywać swoje umiejętności miękkie nie tylko do rozwiązywania problemów, ale także do otrzymywania informacji zwrotnych na temat aplikacji.

Spersonalizuj swoją aplikację

Od coraz większej liczby aplikacji zdrowotnych na rynku użytkownicy wymagają czegoś więcej niż ogólnych interakcji, nieprzydatnych informacji i źle dopasowanych powiadomień. Personalizacja staje się coraz ważniejszym czynnikiem przyciągającym i zatrzymującym użytkowników. Istnieje kilka metod personalizacji aplikacji, od drobnych gestów, takich jak zwracanie się do użytkownika po imieniu, po opracowywanie unikalnych ofert dostosowanych do konkretnych lokalizacji lub grup demograficznych.

Aby dostosować aplikację do własnych potrzeb, należy najpierw zebrać dane o użytkownikach. Wykorzystaj takie informacje, jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód i lokalizacja użytkowników, a także rodzaje ich urządzeń i czas korzystania z aplikacji. Możesz zwiększyć liczbę użytkowników i poprawić ogólne wrażenia z użytkowania.

Badaj zachowania użytkowników

Analiza aktywności użytkowników w aplikacji ujawnia informacje na temat popularności i łatwości korzystania z różnych funkcji. Na podstawie tych obserwacji można podejmować znacznie lepsze decyzje dotyczące przyszłych działań mających na celu wprowadzenie zmian w aplikacji. Możesz ograniczyć funkcje, na których użytkownikom nie zależy, i skupić się na tym, co jest dla nich ważne. Informacje te są szczególnie istotne przy projektowaniu bardziej wydajnych lejków sprzedażowych.

Stwórz aplikację MedTech razem z fireup.pro

Tworzymy elastyczne i zgodne z przepisami rozwiązania dla służby zdrowia. Tworzymy produkty cyfrowe, które poprawiają jakość życia użytkowników. Nasze aplikacje spełniają zmieniające się wymagania przedsiębiorstw, od firm rozpoczynających działalność po przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji.

Nasz software house oferuje:

  • integracja aplikacji z urządzeniami zewnętrznymi (np. poziom cukru we krwi),
  • bezpieczeństwo danych,
  • właściwe przechowywanie danych,
  • nowoczesne rozwiązania frontendowe i backendowe dla dużej liczby użytkowników.

Przeczytaj więcej o MySugr – naszym projekcie rozwojowym z dziedziny MedTech dla osób chorych na cukrzycę.