W dzisiejszych czasach biznes szuka rozwiązań, które pozwolą na szybkie i efektywne uruchomienie dynamicznych stron internetowych. AWS, dzięki swojej elastyczności i szerokiej gamie usług, oferuje możliwości hostowania stron niemal za darmo

W tym wpisie podzielimy się sprawdzonymi metodami i praktycznymi wskazówkami, które pozwolą Ci zoptymalizować koszty, jednocześnie zachowując wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Informacje w artykule oparte są o doświadczenie projektowe deweloperów fireup.pro oraz ich wiedzę techniczną (+15 lat doświadczenia w branży IT) 

Dowiedz się, jak wykorzystać takie narzędzia jak S3, Lambda, DynamoDB oraz API Gateway, aby stworzyć skalowalną i nowoczesną stronę internetową. Przygotuj się na pełen informacji przewodnik, który pomoże Ci wkroczyć w świat chmurowych technologii AWS.

Modernizacja systemów i znaczenie strategii

Modernizacja przestarzałych systemów to nie tylko kwestia wdrożenia nowych technologii, ale także opracowania solidnej strategii radzenia sobie ze zmianami. Ważne jest, aby dokładnie mapować dane i uwzględniać skalowalność oraz elastyczność systemów. Skuteczne mapowanie danych zapewnia, że wszystkie informacje są odpowiednio zarządzane i dostępne, co jest kluczowe w kontekście dynamicznych stron internetowych.

 1. Audyt obecnych systemów: Zidentyfikowanie słabych punktów i obszarów wymagających modernizacji.
 2. Opracowanie planu modernizacji: Stworzenie szczegółowego planu uwzględniającego wszystkie etapy procesu.
 3. Wdrożenie nowych technologii: Użycie nowoczesnych narzędzi i technologii, takich jak AWS, do zastąpienia przestarzałych systemów.
 4. Testowanie i optymalizacja: Regularne testowanie nowych systemów i optymalizacja ich działania.

Automatyzacja zadań w AWS

Do optymalizacji procesów w firmie wykorzystaj automatyzację zadań w AWS. AWS oferuje szereg narzędzi, takich jak AWS Lambda, AWS Step Functions oraz AWS CloudFormation, które umożliwiają automatyzację i zarządzanie infrastrukturą chmurową.

🟡AWS Lambda

AWS Lambda pozwala na uruchamianie kodu bez potrzeby zarządzania serwerami. Możesz napisać funkcje w różnych językach programowania, takich jak Python, Node.js czy Java, które automatycznie wykonują określone zadania w odpowiedzi na zdarzenia, takie jak zmiana stanu obiektu w S3 czy aktualizacja danych w DynamoDB.

🟡AWS Step Functions

AWS Step Functions umożliwia tworzenie kompleksowych przepływów pracy poprzez łączenie różnych usług AWS w sekwencje kroków. Dzięki graficznemu interfejsowi możesz łatwo modelować i monitorować swoje przepływy pracy, co pozwala na automatyzację złożonych procesów biznesowych.

🟡AWS CloudFormation

AWS CloudFormation pozwala na definiowanie infrastruktury jako kodu (IaC). Za pomocą szablonów CloudFormation możesz automatycznie tworzyć i zarządzać zasobami AWS, co zapewnia spójność i kontrolę nad infrastrukturą.

Korzyści z automatyzacji w AWS:

 • Oszczędność czasu: Automatyzacja zadań eliminuje potrzebę ręcznego wykonywania powtarzalnych czynności, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
 • Redukcja błędów: Automatyzacja zmniejsza ryzyko błędów ludzkich, zapewniając większą dokładność i niezawodność procesów.
 • Skalowalność: Narzędzia AWS umożliwiają łatwe skalowanie procesów w miarę wzrostu potrzeb biznesowych.
 • Elastyczność: Możliwość dostosowywania i rozbudowywania przepływów pracy w zależności od zmieniających się wymagań.
 • Testowalność: Możliwość testowania kodu przy każdej zmianie infrastruktury.

Zdecydowanie warto zainwestować czas w naukę i wdrożenie narzędzi automatyzacji w AWS, aby usprawnić działanie swojej infrastruktury chmurowej i zwiększyć efektywność operacyjną firmy.

Konfiguracja firewalli i Certyfikaty SSL na AWS oraz wykorzystanie usługi CloudFront

Bezpieczeństwo w internecie jest nie tylko priorytetem, ale wręcz fundamentem każdej profesjonalnej strony internetowej. Wyobraź sobie sytuację, w której Twoja dynamiczna strona www przyciąga setki użytkowników dziennie, ale brakuje jej odpowiednich zabezpieczeń. Taka strona staje się łatwym celem dla cyberprzestępców. Co robić?

Kluczowe kroki:

 1. Konfiguracja firewalli: Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.
 2. Uzyskanie certyfikatu SSL: Skorzystanie z usług takich jak AWS Certificate Manager.
 3. Konfiguracja SSL: Implementacja SSL na swojej stronie, zapewniając bezpieczne połączenia.
 4. Ochrona przed DDOS za pomocą usługi CloudFront: CloudFront działa jako sieć dystrybucji treści (CDN), która rozprasza ruch sieciowy, co minimalizuje ryzyko ataków typu DDoS. Dzięki temu atakujący nie są w stanie przeciążyć jednego punktu dostępu, co znacząco zwiększa stabilność i bezpieczeństwo Twojej strony.

Certyfikaty SSL na AWS nie tylko szyfrują dane przesyłane między serwerem a użytkownikiem, ale także budują zaufanie użytkowników do Twojej strony, co jest nieocenione w świecie cyfrowym! 

Przekierowania subdomen i hosting w Google Domains

Przy hostowaniu stron warto rozważyć wykorzystanie Google Domains do zarządzania domenami i subdomenami. Przekierowanie subdomen może być skonfigurowane w sposób, który ułatwia zarządzanie ruchem na stronie oraz zwiększa jej dostępność.

Jak to zrobić:

 1. Rejestracja domeny: Zarejestruj swoją domenę w Google Domains.
 2. Konfiguracja subdomen: Utwórz subdomeny i skonfiguruj ich przekierowanie.
 3. Integracja z AWS: Skieruj ruch z subdomen na odpowiednie zasoby w AWS.

Przechowywanie i zarządzanie danymi z DynamoDB

AWS oferuje usługę DynamoDB, która jest skalowalną i elastyczną bazą danych NoSQL. DynamoDB jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznych stron internetowych, które wymagają szybkiego i niezawodnego dostępu do danych.

Zalety DynamoDB:

 • Wysoka wydajność: Szybki dostęp do danych nawet przy dużej liczbie zapytań.
 • Skalowalność: Automatyczne skalowanie w zależności od obciążenia.
 • Bezpieczeństwo: Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i dostępności danych.
oszczędności a hostowanie dynamicznej strony na AWS

Wskazówki wdrożeniowe jak tanio hostować dynamiczną stronę na AWS-ie

Hostowanie dynamicznej strony internetowej na AWS może być zarówno efektywne, jak i oszczędne, jeśli zastosujesz odpowiednie strategie. Oto kilka praktycznych porad, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości AWS, minimalizując koszty i maksymalizując wydajność. Skorzystaj z tych wskazówek, aby zoptymalizować proces wdrażania i zarządzania swoją stroną internetową. 

Poniżej przedstawiamy kroki, jak wykorzystać usługi AWS do hostowania dynamicznej strony internetowej:

Stworzenie statycznej części strony w S3:

Krok 1: Utwórz bucket w S3.

Krok 2: Skonfiguruj bucket do hostowania strony internetowej (z ustawieniem na publiczny dostęp i skonfigurowaniem strony indeksowej).

Krok 3: Załaduj statyczne pliki (HTML, CSS, JavaScript) do bucketa.

Wykorzystanie AWS Lambda i API Gateway do obsługi dynamicznych funkcji:

Krok 4: Utwórz funkcje Lambda, które będą obsługiwać logikę serwera (np. obsługa formularzy, połączenia z bazą danych).

Krok 5: Skonfiguruj API Gateway, aby zarządzać endpointami API, które będą wywoływać funkcje Lambda.

Krok 6: Połącz API Gateway z Twoją stroną internetową, aby mogła wywoływać endpointy API (np. poprzez AJAX).

Użycie DynamoDB lub innej bazy danych do przechowywania danych:

Krok 7: Utwórz tabelę w DynamoDB (lub użyj innej usługi bazy danych, jak RDS, jeśli to konieczne).

Krok 8: Skonfiguruj funkcje Lambda, aby mogły odczytywać i zapisywać dane w DynamoDB.

Konfiguracja CloudFront (opcjonalnie) dla lepszej wydajności i globalnego zasięgu:

Krok 9: Utwórz dystrybucję CloudFront, aby cache’ować zawartość strony i przyspieszyć ładowanie oraz zabezpieczyć stronę szyfrowaniem SSL.

Bezpieczeństwo i autoryzacja:

Krok 10: Skonfiguruj Amazon Cognito, aby zarządzać użytkownikami i ich autoryzacją.

Krok 11: Zintegruj Cognito z API Gateway i Lambda, aby zapewnić bezpieczny dostęp do zasobów.

Przykładowa architektura:

 1. Bucket S3: Hostuje statyczne pliki HTML, CSS, JS.
 2. Lambda: Obsługuje logikę serwera.
 3. API Gateway: Udostępnia endpointy API.
 4. DynamoDB: Przechowuje dane aplikacji.
 5. CloudFront: Poprawia wydajność i globalny zasięg.
 6. Cognito: Zarządza użytkownikami i autoryzacją.

Koszty:

 • S3: Opłaty za przechowywanie i transfer danych (małe koszty przy niskim ruchu).
 • Lambda: Płatność za liczbę wywołań i czas wykonania (można korzystać z darmowego tieru).
 • API Gateway: Opłaty za liczbę wywołań API.
 • DynamoDB: Darmowy tier dla niskiej ilości operacji.
 • CloudFront: Opłaty za transfer danych (można korzystać z darmowego tieru przez pierwszy rok).
 • Cognito: Darmowy tier dla niewielkiej liczby użytkowników.

Wskazówki:

 • Monitoring i optymalizacja: Użyj CloudWatch do monitorowania funkcji Lambda i API Gateway.
 • Minimalizacja kosztów: Korzystaj z darmowych tierów, optymalizuj kod i strukturę danych, monitoruj wykorzystanie zasobów.

To podejście pozwala na stworzenie skalowalnej i dynamicznej strony internetowej, która może być hostowana przy minimalnych kosztach.

Podsumowanie

Hostowanie dynamicznej strony internetowej na AWS-ie może być wykonane niemal za darmo, jeśli odpowiednio wykorzystamy dostępne narzędzia i usługi. Przy niskim ruchu możemy się zamknąć nawet w cenie 1$ na miesiąc.

Automatyzacja zadań, konfiguracja firewalli i certyfikatów SSL, wykorzystanie DynamoDB oraz zarządzanie subdomenami to tylko niektóre z kroków, które warto podjąć. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest nie tylko wdrożenie nowych technologii, ale także opracowanie solidnej strategii zarządzania i monitorowania systemów. 

Zachęcamy do wdrażania tych praktyk i dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach!