Istnieje kilka istotnych różnic między biblioteką a frameworkiem. Zarówno biblioteki, jak i frameworki to kody wielokrotnego użytku, które mają ten sam cel – oszczędzać czas programistów. Dowiedz się więcej o podobieństwach i podstawowych różnicach.

Czym jest biblioteka?

Biblioteka to zbiór funkcji i klas wielokrotnego użytku, z których programista może korzystać w razie potrzeby. Kod funkcji znajduje się w bibliotece, dlatego programiści nie muszą pisać kodu dla konkretnych funkcji. Mogą oni wywoływać i używać kodu z biblioteki.

Dlaczego potrzebna jest nam biblioteka?

Biblioteka może być bardzo przydatna, zwłaszcza gdy programista chce wykorzystać już napisany kod z biblioteki podczas pracy nad jakąś funkcjonalnością. Oszczędza to czas programistów i przyspiesza tworzenie aplikacji.

Zalety biblioteki

 • poprawia wydajność programu, pozwalając kompilatorowi na selektywne dołączanie biblioteki w czasie wykonywania programu,
 • udostępnia funkcje wielokrotnego użytku, do których można się odwoływać bez konieczności definiowania ich jawnie w kodzie,
 • eliminuje potrzebę pisania kodu dla zaawansowanych funkcji,
 • oszczędza nam konieczności wielokrotnego tworzenia kodu rozwiązującego ten sam problem,
 • zamiast zajmować się globalnym zarządzaniem stanem, takim jak HTTP i routing, biblioteka skupia się wyłącznie na funkcjonalności, którą zapewnia,
 • pozwala na wybór bibliotek, z których chcemy korzystać,
 • zmniejsza koszty tworzenia aplikacji,
 • motywuje programistów do skupienia się na tworzeniu bibliotek, które można dostosować do własnych potrzeb i wykorzystać ponownie,
 • wstępnie przetestowany kod dla różnych środowisk i przypadków użycia.

Wady biblioteki

 • while we use a library, we are binding our code to that library,
 • if we want to use a new library, our existing code may need to be modified,
 • due to dependency conflicts, using many libraries may have a negative impact on an application’s performance,
 • incompatibility difficulties with the new version of the library may arise,
 • libraries are sometimes targets of cyberattacks.

Czym jest framework?

Framework to fragment kodu, który wymusza strukturę projektu. Framework dyktuje standardy aplikacji, np. definiuje parametry projektowe. Funkcje są wielokrotnego użytku i mogą być używane w różnych miejscach w projekcie.

Jaką funkcję pełni framework?

Framework może ułatwić i zoptymalizować proces tworzenia aplikacji. Użytkownik nie musi tworzyć każdej funkcji od podstaw, ponieważ framework zapewnia wbudowane funkcje, które przyspieszają tworzenie aplikacji.

Zalety frameworków

 • modyfikacja w jednym obszarze aplikacji nie ma wpływu na pozostałe jej części,
 • zapewnia buforowanie i optymalizację ruchu sieciowego,
 • pozwala na bardziej wydajne tworzenie stron internetowych przy użyciu mniejszej ilości kodu,
 • tworzy rozbudowaną i dynamiczną strukturę, która zapewnia lepsze wrażenia użytkownikom,
 • wspiera tworzenie aplikacji wieloplatformowych,
 • Niektóre frameworki JavaScript, takie jak Angular, są oparte na MVC, co wyjaśnia, dlaczego używane jest wiązanie danych.

Wady frameworków

 • gotowe do użycia funkcje frameworka zniechęcają programistów do rozwijania dogłębnej znajomości języka programowania,
 • używanie frameworka może czasami utrudniać tworzenie aplikacji,
 • ilość funkcji, które można modyfikować, jest ograniczona,
 • musimy wybrać odpowiedni framework pod kątem skalowalności aplikacji, w przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na wydajność i wrażenia użytkownika,
 • w MVC może być trudno odróżnić logikę biznesową od logiki wyświetlania,
 • każda wersja wymaga od nas, abyśmy byli na bieżąco z nowymi/usuniętymi funkcjami.

Zasadnicze różnice między biblioteką a frameworkiem

Biblioteka vs. Framework: Definicja

Biblioteka to zbiór funkcji i klas używanych przez programistów do wykonywania zadań.

Framework Framework to fragment kodu, który narzuca architekturę lub strukturę projektu.

Biblioteka vs. Framework: Inwersja kontroli

Biblioteka jest wywoływana przez użytkownika, który ma pełną kontrolę nad wprowadzaniem danych i korzystaniem z biblioteki.

Framework wywołuje użytkownika i mówi, gdzie należy zaimplementować określoną część kodu.

Biblioteka vs. Framework: Podstawowa funkcja

Biblioteka jest niezbędna w procesie binding i linking.

Framework zapewnia standardowy sposób tworzenia i rozwijania aplikacji. 

Biblioteka vs. Framework: Cel w rozwoju oprogramowania

Biblioteka zapewnia funkcjonalność oprogramowania nadającą się do wielokrotnego użytku.

Framework sprawia, że proces tworzenia oprogramowania jest mniej skomplikowany.

Biblioteka vs. Framework: Elastyczność

Biblioteka jest bardziej elastycznym i łatwiejszym do kontrolowania rozwiązaniem dla programistów.

Framework ma narzuconą strukturę.

React jest frameworkiem czy biblioteką?

Oficjalna strona React potwierdza, że React jest biblioteką JavaScript stworzoną do budowania interfejsów i komponentów UI. Jednak wielu programistów na przestrzeni lat wydaje się mieć inne zdanie na temat statusu Reacta, nazywając go frameworkiem. Oto kilka dyskusyjnych informacji na ten temat:

React jako biblioteka

 • React ma główny cel: pozwala budować responsywne i szybkie interfejsy UI,
 • definicją biblioteki jest to, że można ją po prostu zintegrować z istniejącym zbiorem technologii, co właśnie czyni React,
 • React może być po prostu zastąpiony inną biblioteką JavaScript, która zapewnia analogiczną funkcjonalność.

React jako framework

 • Aby tworzyć aplikacje oparte na React, programista potrzebuje odpowiednich narzędzi. Obecnie dostępne są wszystkie narzędzia i frameworki specyficzne dla Reacta, potrzebne do zbudowania aplikacji (na przykład Next.js, Gatsby, Redwood.js),
 • Powiązane biblioteki muszą działać w sposób zamknięty (opinionated way).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, React jest biblioteką, która działa podobnie jak framework js. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszego porównania Angular vs. React.

Biblioteka vs. Framework – wnioski

Stojąc przed dylematem, czy wybrać framework, czy bibliotekę do tworzenia aplikacji, należy pomyśleć o kontroli. Jak już ustaliliśmy, główna różnica między nimi polega na inwersji kontroli. Biblioteki wydają się być bardziej elastycznym i kontrolowanym wyborem, podczas gdy frameworki są bardziej ustrukturyzowane i ustandaryzowane.