W erze cyfrowej, gdzie dane stanowią serce każdej działalności, fireup.pro wykorzystuje zaawansowane technologie oferowane przez Amazon Web Services (AWS), aby zapewnić ich bezpieczeństwo i dostępność. W tym artykule przyjrzymy się, jak zastosowanie architektury sterowanej zdarzeniami (Event-Driven Architecture, EDA) na platformie AWS umożliwia automatyzację procesów tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych, na przykładzie realnych implementacji w projekcie dla firmy z branży logistycznej.

AWS Event-Driven Architecture: co to jest i dlaczego jest ważne

Architektura sterowana zdarzeniami (EDA, AWS Event-Driven Architecture) to podejście projektowe, w którym komunikacja między różnymi usługami i komponentami systemu jest inicjowana przez zdarzenia. 

W realizacji projektów zespół fireup.pro wykorzystuje EDA do tworzenia skalowalnych i elastycznych systemów zarządzania danymi. Dzięki luźnemu powiązaniu komponentów usługi mogą komunikować się i reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, co znacząco poprawia wydajność i redukuje czas przestoju.

AWS Lambda: funkcje Lambda do replikacji i archiwizacji

Dla jednego z największych klientów w branży logistycznej opracowaliśmy funkcje Lambda createBackupAndUploadToS3, która jest automatycznie wyzwalana przez zdarzenia w usłudze Amazon S3 takie jak dodanie nowego pliku do kubełka. Funkcja ta automatycznie tworzy backupy plików i przesyła je do “gorącego” kubełka S3, zwiększając trwałość i dostępność danych.

Amazon S3: S3 Event Notifications, S3 Cross-Region Replication (CRR)

W implementacji dla klienta Amazon S3 odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu danymi. Wykorzystując S3 Event Notifications, firma automatycznie wywołuje określone procesy, takie jak wyzwalanie funkcji Lambda, co umożliwia efektywne zarządzanie zasobami. Dodatkowo, zastosowanie S3 Cross-Region Replication (CRR) pozwala na replikację danych między regionami, zapewniając ich wyższą dostępność i odporność na awarie.

Dlaczego automatyzacja backupów AWS jest tak ważna?

Amazon SQS: kolejkowanie zdarzeń

Amazon SQS zaś jest ważne w procesie kolejkowania zdarzeń generowanych przez S3, które są następnie przetwarzane przez funkcje Lambda. Wykorzystujemy SQS do buforowania zdarzeń, co umożliwia efektywne i skalowalne przetwarzanie danych bez utraty ważnych informacji.

Rola AWS EventBridge w replikacji i archiwizacji

EventBridge jest używany zaś do orkiestracji i automatyzacji procesów replikacji i archiwizacji danych. Dzięki AWS EventBridge, zdarzenia z różnych źródeł są łatwo przekierowywane do odpowiednich celów, co pozwala na płynną integrację i automatyzację przepływów w całej infrastrukturze AWS.

Batch Job: Procesowanie wsadowe

Dla procesów wymagających przetwarzania dużych ilości danych nasz team korzysta z usług przetwarzania wsadowego AWS, takich jak AWS Batch. Te procesy wsadowe są wyzwalane przez zdarzenia i mogą obejmować masową replikację danych lub ich archiwizację, co znacznie usprawnia zarządzanie danymi.

Praktyki w fireup.pro: backupy i replikacja danych AWS

W projekcie skutecznie wykorzystujemy Terraform oraz Amazon Web Services (AWS) do automatyzacji kluczowych procesów biznesowych, w tym tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i dostępność danych, ale także optymalizuje koszty. Implementacja tych rozwiązań w praktyce dowodzi, że zastosowanie architektury sterowanej zdarzeniami (EDA) w połączeniu z mocy obliczeniowej i elastycznością AWS, stanowi fundament nowoczesnej, bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury chmurowej.

@fireuppro Who are you? 😅 #video #programowanie #coding #codinglife #codinghumor #humor #programista #fy #fyp #backend #frontend #dc #dlaciebie #work #officelife #programming #junior #dev #socialmedia #codingmeme #meme #bug #bugs ♬ original sound – fireup.pro

Podsumowanie

Wdrożenie Event-Driven Architecture w AWS przez developerów fireup.pro to przykład, jak nowoczesne technologie mogą być wykorzystane do automatyzacji, poprawy wydajności i zabezpieczenia danych dla naszych klientów, również w branży logistycznej. Wykorzystanie usług takich jak AWS Lambda, Amazon S3, SQS, EventBridge, a także procesowanie wsadowe, demonstruje, jak kompleksowe podejście do zarządzania danymi może przynieść realne korzyści biznesowe.